home  startpagina

Analytische meetkunde

 Afstand en midden:

 ·     omtrek van een driehoek

 ·     afstand tussen de snijpunten van een rechte en een parabool

 ·     toepassing op afstand tussen 2 punten

 ·      zwaartelijnen van een driehoek

 
Loodrechte stand:

 ·     middelloodlijnen en hoogtelijnen van een driehoek

 ·     merkwaardige punten van een driehoek

 

Afstand van een punt tot een rechte:

 ·     normaalvergelijking van een rechte

 ·      afstand van een punt tot een rechte

 
Cirkels en raaklijnen:

 ·     omgeschreven cirkel van een driehoek

 ·      raaklijnen aan een cirkel