home  startpagina

Veeltermfuncties

 
         
Delen van veeltermen:

·     bepalen van het quotiënt van een deling

·     bepalen van de rest van een deling

·     toepassing op het delen van veeltermen

·     deelbaarheid

·     merkwaardige quotiënten


Nulpunten en tekenverloop van veeltermfuncties:

·     ontbinden in factoren van veeltermen

·     bepalen van de nulpunten van veeltermfuncties

·     bepalen van het tekenverloop van veeltermfuncties

·     oplossen van ongelijkheden

Toepassingen op veeltermfuncties:

 ·     een vlucht van een luchtballon