Kommagetallen tot op 0,01 . ( GEEN spaties typen)

Kies het correcte antwoord voor elk antwoord en/of vul in

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.