Kommagetallen optellen zonder brug (tot 20)

Meerkeuze