punaise Woordpakket 2a

oefenen

De lettergreep staan door elkaar.
Zet jij ze weer in de juiste volgorde?

ting-schatter-dich-bij
tijk-prakschijn-te-voor
aan-ding-leischrift-hand
de-uit-ein-lijkging-stij
baar-blijko-eind-ver
waar-lijk-schijnzoen-sei
ping-scheplijk-pijn
schrift-tijdlijk-ge-te
bei-der-arschit-rend-te
ding-scheilijk-tij-de
bei-der-arschit-rend-teding-scheilijk-tij-de