Afkortingen

Vul de gaten.

Typ de juiste letters of woorden in de gaten.
Typ de afkortingen van de woorden in het gat.

bijvoorbeeld
centimeter
dat wil zeggen
enzovoort
in plaats van
kilometer
met ingang van
onder andere
televisie
zie omme zijde