Natuur - les 14 en les 15

Lees de vraag goed.
Er zijn vragen waarbij je zelf iets moet typen.
Bij andere vragen moet je het goede antwoord kiezen.