Coördinaten

Vul de gaten in

Vul alle gaten in, klik dan op "Controle" om je antwoorden te controleren. Gebruik de knop van de "Hint" om een letter te krijgen als een antwoord even niet weet. Je kan ook een "[? klikken] "knop klikken om een aanwijzing te krijgen. Merk op dat je punten zult verliezen als je om een hint of een aanwijzing vraagt!

Als ik in een assenstelsel het punt (3;2) wil vinden dan moet ik stappen naar rechts en daarna stappen omhoog. Bij het punt (-4,2) moet je eerst 4 stappen naar en daarna 2 stappen . Bij het punt (4,-5) ga je stappen naar rechts en daarna stappen naar beneden.
De horizontale as noemen we ook wel de -as en de verticale as de -as.
O is de afkorting van