Herleiden HAVO (opdracht 2)

In de linkerrij zie je sommen staan. In de rechterrij staan antwoorden. Zet het goede antwoord naast de som.