GETALLENKENNIS: Tot 1000 (D en H)


Vul de ontbrekende getallen in:
0 - 100 - - 300 - - 500
200 - 300 - - - 600
1000 - - 800 - 700 -
0 - 200 - 400 - - 800 -
600 - - 400 - 300 - - 100

Vergelijk! Zet het juiste teken: < of >
100 300
500 600
800 700
1000 900
100 1000

Schrijf in cijfers:
tweehonderd =
vierhonderd =
achthonderd =
duizend =

Vul aan. (Let op: hoofdletters gebruiken!)
100 = 1 H
200 = 2
500 = 5
1000 = 1
4 H =
6 H =
10 H =

Schrijf het vorige en het volgende honderdtal.
- 300 -
- 700 -
- 900 -

Rangschik:
van minder naar meer:
300 - 500 - 100 - 400
< < <

van meer naar minder:
600 - 800 - 300 - 1000
> > >