Kenmerken van deelbaarheid: delen door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000.

Klik eerst op "Let op!". Lees aandachtig "Let op!". Kies de correcte antwoorden / het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan. Om vraag 1 tot en met vraag 16 goed te beantwoorden, moet je per vraag één of meerdere juiste antwoorden aanduiden. Om vraag 17 tot en met vraag 30 goed te beantwoorden, moet je per vraag 1 juist antwoord aanduiden. Als je alle vragen beantwoord hebt, zie je je resultaat.