Getallen tot 10 000 000.

Invuloefening.

Klik eerst op "Let op!". Lees aandachtig "Let op!". Vul vervolgens alle antwoorden in. Als je een tip (hint) vraagt, verschijnt het eerste cijfer (het volgende cijfer) van het antwoord. Druk dan op "Controleer". Als "Juist! Goed gedaan!" verschijnt, ben je klaar.

Natuurlijke getallen.jpg


1. Noteer de hoeveelheden in één getal.
8M - 6HD - 2TD - 3D - 4H - 0T - 3E

2. Schrijf in cijfers.
zes miljoen zevenhonderdvijfenzestigduizend negenhonderd dertien

3. Noteer het voorgestelde getal in cijfers.
M M HD HD TD TD TD D T E
M M HD HD TD TD TD D T

4. Rangschik van klein naar groot.
77 000 - 7 000 000 - 770 000 - 777 777 - 670 000 < < < <

5. Rangschik van groot naar klein.
3 220 235 - 32 523 - 3 300 000 - 3 280 000 - 2 000 000 > > > >

6. Noteer het getal dat één eenheid kleiner is dan 2 000 000.

7. Noteer het getal dat één honderdal groter is dan 3 000 100.

8. Rond 589 362 af naar het dichtsbijzijnde HD.

9. Rond 2 687 125 af naar het dichtsbijzijnde M.

10. Noteer het grootste natuurlijk getal dat bestaat uit 7 cijfers.

11. Welk getal moeten we invullen?
1 000 000 - 2 000 000 - 3 000 000 - 4 000 000 - 5 000 000 - 6 000 000 - 7 000 000 - 8 000 000 - - 10 000 000

12. In welk getal staan 6 TD?
6 421 000 - 765 214 - 1740 860 - 46 666

13. Vermeerder 2 589 365 met 3 M.

14. Verminder 6 129 785 met 2 TD.

15. Welk getal moeten we invullen op de plaats waar de puntjes staan?
Talas