Van 10 000 000 naar 1 000 000 000.

Invuloefening.

Klik eerst op "Let op!". Lees aandachtig "Let op!". Vul vervolgens alle antwoorden in. Als je een tip (hint) vraagt, verschijnt het eerste cijfer (het volgende cijfer) van het antwoord. Druk dan op "Controleer". Als "Juist! Goed gedaan!" verschijnt, ben je klaar.

natuurlijk getal.png


1. Noteer de hoeveelheden in één getal.
7Md - 4HM - 6TM - 0M - 9HD - 3TD - 0D - 4H - 0T - 3E

2. Schrijf in cijfers.
vier miljard vijftien miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderd zeventig

3. Noteer het voorgestelde getal in cijfers.
Md Md M M HD HD TD TD TD T E E
Md Md M M HD HD TD TD TD T E

4. Rangschik van klein naar groot.
2 000 000 - 20 000 000 - 202 000 - 2 000 000 000 < < <

5. Rangschik van groot naar klein.
908 880 - 90 000 000 - 6 800 800 000 - 680 000 > > >

6. Noteer het getal dat één eenheid kleiner is dan 30 000 000.

7. Noteer het getal dat één HD groter is dan 2 360 420 000.

8. Rond 11 135 589 af naar het dichtsbijzijnde HD.

9. Rond 33 185 550 af naar het dichtsbijzijnde TM.

10. Noteer het kleinste natuurlijk getal dat bestaat uit 8 cijfers.

11. Welk getal moeten we invullen?
21 000 000 - 22 000 000 - 23 000 000 - - 25 000 000 - 26 000 000 - 27 000 000 - 28 000 000 - 29 000 000 - 30 000 000

12. In welk getal staan 7 TM?
74 123 987 - 7 000 000 000 - 47 000 000 - 87 000 000

13. Vermeerder 31 850 000 met 3 TM.

14. Verminder 3 200 220 000 met 2 TD.

15. Welk getal moeten we invullen op de plaats waar de puntjes staan?
Talas.jpg