Evenwijdige en snijdende rechten en lijnstukken.

Klik eerst op "Let op!". Lees aandachtig "Let op!". Kies vervolgens het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan. Per vraag zijn soms meerdere antwoorden juist: kies in dat geval het meest juiste antwoord. Als je alle vragen beantwoord hebt, zie je je resultaat.