Dieren passen zich aan hun omgeving en levensbehoeften aan: hoe is de snavel van vogels aangepast aan de voedselopname?

Kies het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan.
Als je niet weet wie ik ben, plaats je de muiscursor op mij en je ziet wie ik ben.