Dieren passen zich aan hun omgeving en levensbehoeften aan: hoe zijn de ogen ingeplant?

Kies het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan.
Als je niet weet wie ik ben, plaats je de muiscursor op mij en je ziet wie ik ben.