Dieren worden bedreigd door de jacht: op welk dier jaagt men?

Kruiswoordraadsel

Vul deze kruiswoordpuzzel in. Om te beginnen klik je op een getal voor de omschrijving van het gevraagde dier. Dit doe je telkens opnieuw. Als je een tip vraagt, verschijnt er telkens één letter. Klik op "Controleer" als je helemaal klaar bent. Als "Juist! Goed gedaan!" verschijnt, ben je klaar.

        1              
     2    3               
   4                   
        5              
                    
 6                     
7                      
                    
                    
 8                   9    
                    
10                      
               11       
 12               13        
           14           
15                      
                    
          16            
17