Dieren worden bedreigd door de vernietiging van hun biotoop: waardoor wordt mijn biotoop bedreigd?

Kies het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan.