Dieren worden bedreigd door milieuvervuiling: waardoor word ik bedreigd?

Kies het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan.