DUBBELAANSTEEK- OF SERIESCHAKELING

Kies het correcte antwoord op elke vraag:
Klik op "?" bij het juiste antwoord.
Indien "FOUT!" verschijnt is je antwoord fout, probeer een andere mogelijkheid.
Indien "GOED!" verschijnt is je antwoord goed.
Daarna klik je op "=>" om naar de volgende vraag te gaan.
Als je alle vragen hebt beantwoord verschijnt er:
"Vragen die de eerste keer al goed zijn beantwoord: ..../24"
VEEL SUCCES!