Geef aan of volgende woorden mannelijk of vrouwelijk zijn.

Vul de bepaalde lidwoorden (le / la) in. Druk dan op "Controleer" om uw antwoorden te controleren.
1. hall
2. véranda
3. toit
4. couloir
5. grenier
6. séjour
7. jardin
8. vestiaire
9. corridor
10. cave