Geef aan of volgende woorden mannelijk of vrouwelijk zijn.

Vul de bepaalde lidwoorden (le / la) in. Druk dan op "Controleer" om uw antwoorden te controleren.
1. règle
2. langue
3. stylo
4. leçon
5. trousse
6. lycée
7. taille-crayon
8. néerlandais
9. feutre
10. gym