Kruiswoordraadsel

Fruit

Klik op een getal voor de afbeelding van het fruit.
1         2       
            
            
  3            
            
  4   5           
            
            
         6     
      7        
 8             
            
     9         
            

Horizontaal

1. pamplemousse.jpg : un ...
3. citron.jpg : un ...
4. fraise.gif : une ....
8. banane.jpg : une ...
9. pomme.jpg : une ...

Verticaal

1. poire.jpg : une ...
2. orange.jpg : un ...
5. raisins.jpg : des ...
6. pêche.jpg : une ...
7. melon.jpg : un ...