Dictee

Schrijf de gedicteerde zinnen op in het Frans.