Kruiswoordraadsel

Vervolledig het kruiswoordraadsel, klik daarna op "Check" om je antwoorden te controleren. Als je het antwoord niet weet, klik je op "Hint" om een extra letter te bekomen. Klik op een nummer in het kruiswoordraadsel om de vraag te krijgen.
 1          2         
   3               
                
      4            
5                  
      6            
                
7                  
                
   8               
                
    9              
                
   10               
                
                
                

Horizontaal:

3. De dakconstructie wordt door dit onderdeel gedragen en aan het metselwerk bevestigd.
4. Een eenvoudig spant dat geschikt is voor kleine overspanningen.
5. Deze onderdelen worden vastgenageld op de gorgingen.
6. Een extra beschermingslaag tussen isolatiemateriaal en dakbedekking.
7. Voor de doorvoer van rook- en ventilatiekanalen en ten behoeve van de toetreding van daglicht via het dakvlak.
8. Deze latten worden in horizontale richting op de tengellatten genageld.
9. De isolatie van dit dak wordt aan de bovenzijde van de draagconstructie
bevestigd in plaats van tussen de kepers.
10. De kepers worden op bepaalde afstanden loodrecht ondersteund door deze onderdelen die op correcte wijze ingemetseld moeten worden in de muren.

Verticaal:

1. Deze latten moeten ervoor zorgen dat eventueel doorwaaiend stof en regenwater zich niet op de panlat verzamelen. Zij zorgen ook voor voldoende ventilatie tussen de pannen en het onderdak.
2. Deze elementen omvatten een bevestiging voor de panlatten, een onderdak, een dragende structuur, een isolatielaag en een afwerking aan de binnenzijde.
9. Geef een synoniem voor kepers.