Beroepsgeheim

Wordt het beroepsgeheim geschonden?

  

Duidt het juiste antwoord aan.