HOOFDREKENEN: + en - tot 100 (met brug)

Reken uit.

Lukt het niet, klik dan op het vraagteken.
90 - 37 =
43 + = 81
+ 29 = 75
34 - 19 =
22 + 59 =
45 + = 100
65 - = 57
94 - 65 =
100 - 27 =
78 + = 92

14 minder dan 61 is .
De som van 42 en 58 is .
27 vermeerderd met 45 is .
Het verschil van 100 en 64 is .
82 verminderd met 16 is .