HOOFDREKENEN: Deeltafels (rekentaal)

Reken uit.


12 gedeeld door is 4.
6 gaat keer in 18.
6 keer is 48.
54 is 9 keer .
5 gaat keer in 40.
Een derde van 24 is .
is een vierde van 8.
81 gedeeld door 9 is .
De helft van 16 is .
Het quotiënt van de deling 42: 7 is .
Deel 63 door 7, je bekomt dan .
Het deeltal is 32, de deler is 4, het quotiënt is .
4 gaat keer in 36.
Eén tiende van 100 is .
64 gedeeld door is 8.