Aan de rand van de afgrond

Zoek!

Maak het kruiswoordraadsel en klik dan op controleer.
Als je een extra letter wilt, klik dan op hint.
1    2            3          
                    
4                      
                 5     
6      7        8            
9                      
          10            
      11                
              12        
  13   14                   
          15    16          
                    
  17                   18   
           19     20        
                    
21                22        
                    
  23                    
                    

horizontaal

1. Inwoners van Latium
3. Rivier die de noordelijke grens vormde van Etrurië
4. Leidde een aanval van de Volsci tegen de Romeinen
8. Bijnaam van Mucius, de linkshandige
9. Met deze dieren trok Hannibal over de Alpen
10. Vanaf de 4e e. vestigden ze zich in het Romeinse rijk
11. Een van de stammen waarmee Rome oorlog voerde
12. Aan deze rivier ligt Rome
13. In 321 v.C. verloren de Romeinen van deze stam
15. Volk dat woonde tussen Arnus en Tiber
17. Ander woord voor "de burg" van Rome
19. Voornaam van koning Hostilius
21. Karthaags bevelhebber
22. Een stam ten zuid-oosten van Rome
23. Stad in Noord-Afrika die de handel in de Middellandse Zee beheerste

verticaal

2. Laatste koning van Rome
3. Bijrivier van de Tiber
5. Bij deze stad werd het Romeinse leger in de pan gehakt
6. Inwoners van Rome
7. Streek rond Rome
8. Deze stam was doorgedrongen tot in de vesting op het Kapitool
14. Stad in de buurt van Rome (vaderstad van Romulus en Remus)
16. Eerste koning van Rome
18. Karthago ligt in dit werelddeel
20. Romeins geschiedschrijver