Aurora 2, Unit 2

Zoek!

Maak het kruiswoordraadsel en klik dan op controleer.
Als je een extra letter wilt, klik dan op hint.
1    2                    
                    
    3         4           
                    
                    
5                      
                    
   6                7     
8                 9       
                    
              10        
         11             
 12        13               
14                 15       
        16              
                    
    17                  
                    

horizontaal

1. Schrijver van "Ab urbe condita"
3. een huisslaaf, die met de opvoeding werd belast
5. onkunde wat betreft lezen of schrijven
8. deze plicht bestond niet te Rome
10. rond die leeftijd vond de Romein de opvoeding pas belangrijk
13. wijsbegeerte
14. hoofdstad van de Falisci
15. redenaar
16. basisschool
17. schreef een boek over de opvoeding van jongens

verticaal

1. schoolmeester
2. meest zuidelijke stad van Etrurië
4. leraar in het secundair onderwijs
6. naast de moeder voedde zij de kleine kinderen op
7. schreef een boek over de opvoeding van christelijke meisjes
9. voedde de kleine kinderen op
11. Romeins schrijver van komische toneelstukken
12. hield zich met de opvoeding bezig van als het kind zoven jaar was