Startpagina voor HotPotatoes Oefeningen en Theorie

Een initiatief van KlasCement
Bezorg ons ook jouw oefeningen of zet ze gratis online bij Classy. Meer info ...

 

START

Voorbereiding

 1. Downloaden
 2. Installeren
 3. Registreren

Eerste stappen

Online cursus

Oefeningen

7   NT2 24
   
Kleuteronderwijs 16
   
Lager Onderwijs  
1   Algemeen  
4   1e leerjaar 55
6   2e leerjaar 31
5   3e leerjaar 124
4   4e leerjaar 178
15   5e leerjaar 92
15   6e leerjaar 226

49

  Oefensites LO  
 

Secundair Onderwijs

    Aardrijkskunde 49
1   Biologie 29
    Chemie 1
3   Duits 198
2   Economie
Handel Recht
34 
9   Engels 169
7   Frans 372
    Geloof 4
    Geschiedenis 12
    Hout-Metaal 1
    Informatica 57
2   Italiaans  
2   Klassieke talen 212
    Kunst/Cultuur 3
    Maatschappijleer 3
    Maritieme opl. 3
    Elektriciteit
Mechanica
8
1   Muziek 1
5   Nederlands 154
    Sociale vaard. 1
2   Spaans  
    Technologie 16
1   Tuinbouw 95
    Verzorg/Voeding 22
2   Wiskunde 85
44   Oefensites SO  

Extra's

Dank
Gebruiksvoorwaarden

Met de steun van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 Home > Online cursus > Basis Les 2: JCloze

Laatste wijziging: 01/03/2008

JCloze: Invuloefeningen

 1. Voorbeelden

 2. Oefening 1

 3. Oefening 2

 

Online cursus KlasCement
Werkbladen maken
met Hot Potatoes

< Naar les 1 <

> Naar les 3 >

   
     

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van de mogelijkheden
 • Aardrijkskunde
  - Water in ons leefmilieu (V6 browser)
  - Hasselt is de hoofdstad van de provincie Limburg.
   
 • Informatica
  - Venstertechnieken (Met hints, maar met ongewijzigd configuratiebestand)
   
 • Nederlands
  - Treed naar voor! Waarom antwoord je niet. Jij vermeldt dit niet.
  - Willen jullie buiten wat zout op de sneeuw strooien?
   
 • Wereldori�ntatie
  -
  Karel De Grote en Godfried van Bouillon (Met hints)
   
 • Wiskunde
  23+7=30
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 1 - Open het eindresultaat
Afbeelding - Sleutel - Hint - V5 - V6
 • Open JCloze.
 • Geef als Titel: Eindtest
 • Kopieer de inhoud van dit bestand in het JCloze Oefenvenster.
   
 • Duid de gaten aan: Selecteer wat een gat moet worden en klik op Gat.
  Wat bij Woord staat zal weggelaten worden.
  Bij Sleutel kan je bij het invulvak wat hulp aanbieden of extra uitleg geven.
  Andere goede antwoorden vul je onderaan in. Voorbeeld: 6 of zes.

  Het gat wordt rood, cursief en onderlijnd weergegeven.
  Ben je fout? Dan kan je een gat wissen door de cursor erin (of erachter) te zetten en op Wis Gat te klikken.
   
 • Sla je werk op:
  1. CTRL+S
   Klik op de knop met de diskette en sla het bestand op als eindtest.jcl in een nieuwe map Eindtest.
  2. F5
   Bekijk je werk al eens in een versie5-browser. Sla op als eindtest.htm in diezelfde map.
    
 • Voorbereiding: Sla deze dobbelsteen op in de map Eindtest.
 • Plaats de cursor net boven de tekst "Hoeveel ogen ..." en voeg de afbeelding in.
  --> Invoegen - Afbeelding - Afbeelding van lokaal bestand
  Wijzig eventueel de ALT-tekst, grootte en plaats van het bestand.
   
 • Sla je werk nog eens op en bekijk de webpagina.
   

      CONFIGURATIEBESTAND
          
--> Opties - Uitvoer configureren

We configureren nu nog het configuratiebestand.

Is het al in het Nederlands? Nee?
Kies dan Openen en blader naar C:\Program files\HotPotatoes en open het bestand dutch5.cfg.

Sla na het instellen van de configuratie het configuratiebestand op met Opslaan als. Sla het op in de map van de bijbehorende oefening. Je kan dit configuratiebestand later ook gebruiken (via Openen) voor andere (gelijkaardige) oefeningen.

 • Titels/Instructies
  De Omschrijving van de oefening staat er permanent. Hier kan je eventueel ook instructies opnemen.
  De Instructie wordt bovenaan getoond vanaf het begin van de oefening totdat er op Antwoord controleren wordt geklikt of totdat om uitleg (sleutel) of een hint wordt gevraagd.
   
 • Reacties/Feedback
  Dit verschijnt bovenaan nadat de gebruiker op Antwoord controleren heeft geklikt.
  Met Woordenlijst bij tekst tonen kan je ervoor zorgen dat de antwoorden die moeten worden ingevuld boven de tekst worden getoond. Dan hoeft de gebruiker enkel de juiste keuze te maken.
  Met Controleer of HOOFD/kleine letters worden de antwoorden hoofdlettergevoelig.
   
 • Knoppen
  Twee knoppen die je al dan niet kan laten weergeven.
  Wie op de Hint knop klikt, krijgt het antwoord letter voor letter aangeboden.
  Met de Sleutel knop kan je bij elk invulvak afzonderlijk wat hulp aanbieden, een tip of extra uitleg geven. Deze hulp tik je in bij het maken van een gat.
  LET OP!
  Zowel het klikken op de Hint knop als op de Sleutel knop be�nvloedt de score. Hoe meer Hints en Sleutels worden gevraagd, hoe lager de eindscore. Informatie die strikt noodzakelijk is voor het oplossen van de oefening, zet je dus best NIET onder een sleutel.
  Dus niet: Werkwoorden TT
  Maar wel: Expressing the future
   
  Navigeren
  Wie dit gedeelte gebruikt kent al wat van webpagina's maken.
  Je zou in ��n map verschillende oefeningen (webpagina's) kunnen aanmaken (een mix van JBC, JCloze, JMatch, ...) rond ��n bepaald thema.
  Hier kan je er dan voor zorgen dat de gebruiker na het maken van de eerste oefening kan verder gaan naar de Volgende. Bij elke pagina kan je een nieuwe Volgende pagina aanduiden.
  Op de Index pagina kan je het thema toelichten en de oefeningen aankondigen.
   
 • Uiterlijk
  Hier kan je het uiterlijk van de oefening wijzigen. Je kan met achtergrondkleuren of met ene achtergrondafbeelding werken, het lettertype wijzigen, ... Je kan de grootte van het bovenste deel van de oefening bepalen, het Top frame. Met Laat zien krijg je een klein voorbeeld van de uiteindelijke pagina te zien.
   
 • Lezen
  Deze steekkaart heb je nodig als de gebruiker een tekst moet lezen bij het oplossen van de oefening. Deze tekst verschijnt dan rechts in het browservenster, de oefening links.
  Deze velden hebben enkel effect bij een leestekst met tijdsbeperking.
  Voorbeeld (JQuiz).
   
 • Overig en CGI
  Wordt later uitgelegd.
   
 • Invoegen
  Via het menu Invoegen kan je ook in de tekstvelden van het configuratiebestand afbeeldingen of tabellen invoegen. Je kan daarin dus ook met HTML-codes werken en op die manier een hele eigen lay-out ontwerpen. Hiervoor maximaliseer je het configuratiescherm best wel.
   
 • Bekijk tussendoor in de browser de effecten van wijzigingen in het configuratiebestand.
   
 • Bekijk het werk uiteindelijk nog een paar keer in een V5browser en los de oefening telkens op.
  Maak ook eens wat fouten en bekijk het effect op de eindscore.
   
 • Vergelijk eens met de lay-out in een versie6-browser (F6).
   
 • Sla op (werk, pagina, conf.bestand) en sluit JCloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 2 - Open het eindresultaat
Tabellen - Leestekst - Afbeelding - Centreren - Hyperlink - HTML
 • Open JCloze.
  Je zal merken dat JCloze automatisch start met het laatst gebruikte configuratiebestand.
 • Geef als Titel: Pieter Breughel de Oude
   
 • Kopieer de inhoud van dit bestand in het JCloze Oefenvenster.
  Sla dit werk al eens op in een nieuwe map Breughel onder de naam breughel.jcl.
   
 • Voeg een HTML-tabel in.
  --> Invoegen - HTML-tabel (CTRL+T)

  Geef de tabel:
  - Rijen: 4
  - Kolommen: 2
  - Kader: een kaderdikte van 2 pixels (border)
  - Randdikte: 4 pixels tussen de tekst in een cel en de rand (cellpadding)
  - Ruimte tussen de cellen: 2 pixels tussen de celranden (celspacing)
  - Tabelbreedte: 100%

  Een tabel begint met <table> en eindigt met </table>.
  Een rij begint met <tr> en eindigt met </tr>.
  In elke rij begint een cel met <td> en eindigt met </td>.
   
 • In de eerste cel van elke rij komt de nummering: 1, 2, 3 en 4.
 • In de tweede cel van elke rij komt:
  - de vraag
  - een nieuwe regel <br /> (CTRL+SHIFT+R)
  - het antwoord.
  De antwoorden worden gaten.
   
 • Voorbereiding: Open deze afbeelding en sla ze op in de map Breughel.
 • In de allerlaatste cel voegen we nog twee nieuwe regels in gevolgd door de afbeelding wedding.gif die linkt naar deze pagina in een nieuw venster. De ingevoegde afbeelding centreren we en we zorgen ervoor dat de tekst 'Klik voor een grotere versie' verschijnt als men de muiscursor over de afbeelding beweegt (ALT-tekst).

  Uiteindelijke code:
  <div style="text-align: center;">
       <a href="http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/bruegel/wedding.jpg" target="blank">
            <img src="wedding.gif" alt="Klik voor een grotere versie" width="214" height="148" border="0">
            </img>
       </a>
  </div>
   
 • We slaan ons werk nog eens op.
 • We bekijken de webpagina in een V5browser onder de naam breughel.htm.
   
 • Blijkbaar moeten we er nog voor zorgen dat de nummering in de eerste cel telkens bovenaan staat. Daartoe voegen we de code   valign="top"  toe aan <td>: <td valign="top">
   

     LEESTEKST TOEVOEGEN
         
--> Bestand - Leestekst toevoegen (CTRL+R)

Je kan aan de rechterkant een tekst laten verschijnen die de leerlingen moeten lezen om de antwoorden op de vragen te kennen. Die tekst kan je intikken in het HotPotatoes Leestekst-venster of uit een extern bestand halen.

 • Voorbereiding: Sla dit document op in de map Breughel.
  Zorg ervoor dat ook de twee afbeeldingen in de map Breughel staan (en niet in een submap).
  Dit is een HTML-pagina gemaakt met FrontPage.
  Een eenvoudiger versie (enkel tekst) kan je maken met Kladblok (Notepad) waarbij je het bestand opslaat als .htm-bestand (Bestandstype 'Alle bestanden').
   
 • Blader naar dit pas opgeslagen bestand en laat de klok tonen met een tijdslimiet van 2 minuten.
   
 • Sla je werk nog eens op en bekijk de webpagina.
   
 • Wil je de knopteksten van het leestekstvenster wijzigen, dan kan je dat doen via het configuratiebestand. Zie hieronder.

      CONFIGURATIEBESTAND
          
--> Opties - Uitvoer configureren

We configureren nu nog het configuratiebestand.

 • Titels/Instructies
  Is alle vermelde tekst nodig voor deze oefening?
   
 • Reacties/Feedback
  ...
   
 • Knoppen
  ...
   
 • Uiterlijk
  ...
   
 • Lezen
  Door het vak bij Opschrift voor "Toon leestekst opnieuw" knop: leeg te laten zal de gebruiker de leestekst niet opnieuw kunnen tonen (op de standaard manier).
   
 • Overig en CGI
  ...
   
 • Bekijk het werk uiteindelijk nog een paar keer in een V5browser en los de oefening telkens op.
  Maak ook eens wat fouten en bekijk het effect op de eindscore.
   
 • Sla op (werk, pagina, conf.bestand) en sluit JCloze.

 
 

Een link werkt niet? Mail  ons.
Een fout in een oefening? Mail de auteur!
Dat duurt één minuutje en de volgende bezoekers werken efficiënter.

© 2003-2008 KlasCement®
Gebruiksvoorwaarden