Startpagina voor HotPotatoesoefeningen en Theorie

Een initiatief van KlasCement
Stuur geen oefeningen meer op, maar zet ze gratis online bij Classy. Meer info ...

 

START

Voorbereiding

  1. Downloaden
  2. Installeren
  3. Registreren

Eerste stappen

Online cursus

Oefeningen

7   NT2 33
   
Kleuteronderwijs 16
   
Lager Onderwijs  
1   Algemeen  
4   1e leerjaar 55
6   2e leerjaar 32
5   3e leerjaar 124
4   4e leerjaar 178
15   5e leerjaar 92
15   6e leerjaar 323

50

  Oefensites LO  
 

Secundair Onderwijs

1   Aardrijkskunde 49
1   Biologie 31
    Chemie 1
3   Duits 198
2   Economie
Handel Recht
34 
9   Engels 169
7   Frans 504
    Geloof 4
    Geschiedenis 12
    Hout-Metaal
    Informatica 57
2   Italiaans  
2   Klassieke talen 163
    Kunst/Cultuur 3
    Maatschappijleer 3
    Maritieme opl. 3
    Elektriciteit
Mechanica
8
1   Muziek 1
6   Nederlands 138
    Sociale vaard. 1
2   Spaans  
    Technologie 16
1   Tuinbouw 95
    Verzorg/Voeding 22
2   Wiskunde 85
39   Oefensites SO  

Extra's

Dank
Gebruiksvoorwaarden

Met de steun van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 Home > Wiskunde Oefeningen: 85 Oefensites: 3          Gecontroleerd op dode links op 29/1/2009

Laatste wijziging: 29/03/2012

Wiskunde            Kies uit:   oefensites * rekenen * meten * getallenleer * Bewerkingen * meetkunde * goniometrie

Nuttig
Het wortelteken kan ingevoerd worden door de combinatie √ in te voegen voor het getal waarvan de wortel moet worden genomen.
Meer over MathML ...
   
Oefensites (2) Type
Jaar
School
Site
Auteur 
E-mail
SITE 1 Wis-site SO   Johan Vervaeke
SITE 2 WICO      
SITE 3 Wiskunde voor 1BSO en 1 en 2 TSO (Leerplan A) SO 1 2 Classy-site Katrien Depoorter
         
Type Onderwerp Type
Jaar
School
Site
Auteur 
E-mail
         
Rekenen (8)      
JCloze Hoofdrekenen: aftrekking BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
JCloze Hoofdrekenen: optelling BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
JCloze Hoofdrekenen: optelling - aftrekking BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
JCloze Hoofdrekenen: vermenigvuldiging BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
JMatch Hoofdrekenen: vermenigvuldiging BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
JCloze Hoofdrekenen: deling BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
JCloze Hoofdrekenen: vermenigvuldiging - deling BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
JCloze Hoofdrekenen: optelling - aftrekking - vermenigvuldiging - deling BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
         
         
Meten (11)      
JQuiz Verschil van lengtematen BSO 1 Gratis webruimte KC Gunther Van den Berghe
JQuiz Metend rekenen - lengte BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JQuiz Metend rekenen - massa BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JQuiz Metend rekenen - inhoud BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JQuiz Metend rekenen - oppervlakte BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JQuiz Metend rekenen - volume BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JMix Metend rekenen - 1 rangschikken BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JMix Metend rekenen - 2 rangschikken BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JMix Metend rekenen - 3 rangschikken BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JMix Metend rekenen - 4 rangschikken BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JMix Metend rekenen - 5 rangschikken BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
         
Getallenleer               natuurlijke getallen * gehele getallen * rationale getallen  
         
  Natuurlijke getallen (26)      
JQuiz De natuurlijke getallen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCross Natuurlijke getallen omzetten in binaire getallen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Hoofdbewerkingen in N SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Som van een aantal opeenvolgende getallen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JBC Machten en vierkantswortels (nieuwe begrippen) SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JBC Volgorde van de bewerkingen in N SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCross Eigenschappen bij getallenverzamelingen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Eigenschappen bij bewerkingen in N SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Rekenen met lettervormen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JBC Getalwaarde berekenen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Opgaande en niet-opgaande deling SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Deelbaarheid SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Getallen ontbinden in priemfactoren (Vb: 504=2│.3▓.7) SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JBC Eerstegraadsvergelijkingen in N oplossen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Co÷rdinaten in een assenstelsel in N SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Herleiden SO 2 Penta College CSG Bahűrim Annemieke Groenendijk
JMatch Herleiden HAVO SO 2 Penta College CSG Bahűrim Annemieke Groenendijk
JMatch Herleiden HAVO opdracht 2 SO 2 Penta College CSG Bahűrim Annemieke Groenendijk
JMatch Co÷rdinaten SO 1 Penta College CSG Bahűrim Annemieke Groenendijk
JMatch Co÷rdinaten invullen SO 1 Penta College CSG Bahűrim Annemieke Groenendijk
JMatch Co÷rdinaten invullen (met negatieve getallen) SO 1 Penta College CSG Bahűrim Annemieke Groenendijk
JQuiz Veeltermen 1 SO 1 Middenschool Bellevue Izegem Dirk Mestdag
JQuiz Veeltermen 2 SO 1 Middenschool Bellevue Izegem Dirk Mestdag
JMatch Bewerkingen met veeltermen ASO 1 Middenschool Geraardsbergen Betty Gierts
JMatch Breuken vereenvoudigen BSO 1 Middenschool Avelgem Melanie Van Waesberghe
JCloze Cijferen: de deling BSO 1 VTI Diksmuide Katrien Depoorter
         
Gehele getallen (15)      
JCloze Tegengestelde en absolute waarde SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Optelling in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Hoofdbewerkingen in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Regel van drie PAV BSO 3 4 VTI Kortrijk Davy Mortier
JBC Uitspraken over hoofdbewerkingen met gehele getallen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Rekenoefening machten SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Volgorde van bewerkingen in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Eigenschappen van de hoofdbewerkingen in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Eigenschappen in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Rekenen met letters in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Rekenen met getalwaarde in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Eerstegraadsvergelijkingen in Z oplossen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Werken met letters in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Co÷rdinaten in een assenstelsel in Z SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Recht en omgekeerd evenredig ASO 1 Middenschool Geraardsbergen Betty Gierts
         
         
Rationale getallen (13)
JQuiz Tegengestelde van een rationaal getal SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Bewerkingen met rationale getallen (7 oefeningen) SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Bewerkingen met rationale getallen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Procentberekening SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Vraagstukken (Kruisproducten en verhoudingstabellen) SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Merkwaardige producten ASO 2 KTA Koekelare Rony Jacobs
JCloze Ontbinden in factoren ASO 2 KTA Koekelare Rony Jacobs
JMatch Ontbinden in factoren ASO 2 Middenschool Geraardsbergen Betty Gierts
JMatch Merkwaardige producten ASO 2 Middenschool Geraardsbergen Betty Gierts
JMatch Oefeningen op merkwaardige producten (1) (onbereikbaar) TSO/2BVL Instituut Louis Tant Anniek Braem
JCloze Oefeningen op merkwaardige producten (2) (onbereikbaar) TSO/2BVL Instituut Louis Tant Anniek Braem
JCloze Oefeningen op merkwaardige producten (3)(onbereikbaar) TSO/2BVL Instituut Louis Tant Anniek Braem
JMatch Eigenschappen ASO 2 Middenschool Geraardsbergen Betty Gierts
     
Meetkunde               basisbegrippen * vlakke meetkunde  
         
  Basisbegrippen (6)      
JCloze Nieuwe begrippen in de meetkunde SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Schaalberekening SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Onderlinge ligging van rechten SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JBC Onderlinge stand van rechten SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JQuiz Begrippen bij hoeken SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Soorten hoeken SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
         
Vlakke Meetkunde (5)      
JQuiz Nieuwe begrippen bij driehoeken SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JBC Uitspraken over driehoeken SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JMatch Definities vierhoeken SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Eigenschappen in vierhoeken SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
JCloze Omzetten van lengtematen SO 1 Annuntia Instituut Wijnegem Marc Smits
         
Goniometrie (1)      
JCloze De algemene sinusfunctie SO 4 KlasCement Online Cursus Hans De Four
  Deze oefening toont aan dat ook Java-applets in HotPotatoes Oefeningen ge´ntegreerd kunnen worden. Je leert ze maken in onze Online Cursus (Gevorderde Oefening 3).
         
 
 

Een link werkt niet? Mail  ons.
Een fout in een oefening? Mail de auteur!
Dat duurt ÚÚn minuutje en de volgende bezoekers werken efficiŰnter.

ę 2003-2009 KlasCement«
Gebruiksvoorwaarden